logo

Usługi specjalne

Nasza oferta obejmuje niezwykle szeroką gamę usług.

Rezerwacja

telefoniczna:

bar    - 44 600 00 16
biuro - 44 600 00 16

e-mail: biuro@jan.biz.pl

 

 

 

Aktualności


02.02.2015

Występ kabaretu OT.TOOgólnokrajowy program profilaktyki przeciwpożarowej:

NUMERY TWOICH PRZYJACIÓŁ: 998, 112

  • wybrane zagadnienia prawne dot. profilaktyki przeciwpożarowej,
  • przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów z uwzględnieniem zdarzeń wynikłych po nadużyciu alkoholu i środków odurzających,
  • przyczyny powstawania i rozszerzania się pożarów w aspekcie powstałych strat dla środowiska naturalnego,
  • omówienie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i instalacji gazowych oraz elektrycznych,
  • zasady postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia,
  • organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy,
  • ratownictwo techniczno - medyczne, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy,
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • zasady korzystania z numerów alarmowych 998 i 112.

 

 

Występ odbędzie się w dniu 8 lutego 2015r. o godz. 19.30 w sali konferencyjnej Restauracji JAN, ul. Lipowa 77

Bilety do nabycia w biurze restauracji.

Tel: 44 733 10 70, 44 733 10 99, 513 049 089